Nedarbo Draudimo Išmoka

Nedarbo Draudimo Išmoka

Nedarbo draudimas yra privaloma socialinio draudimo rūšis, skirta darbuotojams. Nedarbo draudimo išmokos yra tiesiogiai susijusios su darbo užmokesčio dydžiu. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiaisteritorinėje darbo biržoje įsiregistravę apdraustieji, kurie yra darbingo amžiaus; pateikia įrodymus, jog mokėjo draudimo įmokas ne trumpiau nei nustatytas minimalus laikotarpis; yra prisiregistravę teritorinėje darbo biržoje; aktyviai ieško darbo ir yra pasirengę dirbti; negauna ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ar tėvystės išmokų.

Asmuo, norintis gauti nedarbo draudimo išmoką iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi turėti ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Įstatyme yra numatytos išimtys, kuomet asmuo gali pretenduoti į nedarbo draudimo išmoką, nors jo (jos) draudimo stažas yra trumpesnis nei 18 mėnesių. Taip pat trumpesnis stažas yra reikalaujamas iš asmenų, kurie įstatymų nustatyta tvarka buvo atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar baigė privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Bedarbiams, atleistiems iš darbo dėl darbuotojo kaltės, nedarbo draudimo išmoka skiriama praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpis gali siekti nuo 6 iki 9 mėnesių. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo, įgyto iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jei nedarbo draudimo stažas mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius, jei jis yra nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė gali būti pratęsta iki 2 mėnesių asmenims, kuriems iki oficialaus pensijinio amžiaus liko ne daugiau nei 5  metai.

Nedarbo draudimo išmokaapskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma. Pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis (350 litų). Kintamoji dalis apskaičiuojama naudojant asmens draudžiamų pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžius. Maksimali išmoka siekia 650 litų. Pirmus 3 mėnesius mokama visa nedarbo draudimo išmoka, likusį laikotarpį – pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo išmokos dalies.

Šaltiniai: LR Nedarbo socialinio draudimo įstatymas (2005) §5-16 straipsniai

loading...
Loading...