Lyčių darbo užmokesčio skirtumai antraeiliame darbe nustatyti ES

Lyčių darbo užmokesčio skirtumai neapsiriboja vien tik užmokesčiu. Tai atskleidė neseniai atliktas novatoriškas tyrimas 27 ES-valstybėse narėse. Išlaidų kompensavimas, metinės išmokos, premijos, draudimas ir pensijų schemos taip pat rodo lyčių darbo užmokesčio skirtumus visoje ES ir dažniausiai vyrų naudai. Visose šalyse dirbančios moterys taip pat dalyvauja tokiose shemose, beveik trečdalyje iš šių šalių, daugiau dalyvauja vyrai. Todėl atrodo, kad didesnis dirbančių moterų informuotumas ir atkaklumas derybų metu, galėtų sumažinti šiuos atraeilius darbo užmokesčio skirtumus.

24 iš 27 šalių buvo sukaupta pakankamai nuomonių atlikus internetines WageIndicator atlyginimų apklausas, kuriose daugiau nei pusė milijono darbuotojų pateikė savo duomenis, nuo 2014m. sausio iki 2016m. liepos. Tyrimo tikslas pirmiausia buvo iškelti lyčių darbo užmokesčio skirtumų problemą dirbant antraeilėse pareigose.

Išlaidų kompensavimas

Išlaidų kompensavimas yra gana paplitęs. Tik 6 šalių mažiau nei 10% darbuotojų ataskaita gavimo sąnaudomis kompensaciją. 12 šalių procentai svyruoja tarp 10 ir 20%. Kitoje 3 šalyse rezultatai yra tarp 20 ir 30%, o 2 šalių tarp 30 ir 40%. Belgija pranešė virš 40% aprėptį. Tačiau lyčių skirtumai yra esminiai. 19 šalių vyrai pranešti sąskaita kompensaciją dažniau nei moterys, likusiose 5 šalių priešinga turimų. Lyčių atotrūkis toms šalims, kuriose vyrai dažniau atsiskaito išlaidų kompensavimo svyruoja nuo 1% iki 8%. Lyčių atotrūkis ir šalyse, kur moterys dažniau atsiskaito sąnaudomis kompensavimo svyruoja nuo beveik 0 ir 4%.

Metinės išmokos

24 iš 27 šalių turėjo pakankamai informacijos atskleisti esmines lyčių skirtumus dėl premijų. 18 šalių pirmenybę vyrams: Lyčių skirtumai skiriasi netoli 0 ir 6 procentiniais taškų. Per 6 šalių skatinama moterų skirtumai svyruoja nuo 1 iki 7 procentiniais punktais, su Estijos išskyrus, kur 30% moterų prieš tik 7% vyrų teigia, kad jie buvo sumokėti metines premijas.

Dalyvavimas pelno schemų pagal lytį labai skiriasi visoje 22 šalių, kurių duomenys yra pakankamas. Žemiausi lyčių skirtumai (apie 1%) yra nustatyta Danijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje ir Švedijoje. Belgija (11%) ir Jungtinėje Karalystėje (12%), rodo aukščiausius spragas. Tačiau šie skirtumai tarp lyčių, kaip su dalyvavimu pelno sistemas visų pirmenybę vyrams, su, išskyrus Lenkiją, kur moterys rezultatą šiek tiek geriau nei vyrai pelno schemas.

Gana laikantis šioje nuotraukoje lyčių spragos už investicinius čekius, nuolaidų ar mokėjimų natūra dažniausiai pirmenybę vyrams, t.y. 17 iš 22 šalių, turinčių pakankamai duomenų. Čia didžiausias atotrūkis tarp lyčių yra nustatyta Jungtinėje Karalystėje su 10 procentinių punktų. Tik 5 šalių moterys gauna čekius, nuolaidas ir mokėjimai natūra dažniau nei vyrai, tarp netoli 0 Austrijoje ir 8 procentais taškai Suomijoje.

Pensijų ir draudimo schema

Kalbant apie darbdavio įmokas į pensijų ir draudimo schemas, vėlgi, analizė atskleidžia nemažai lyčių skirtumus, daugiausia vyrų naudai. Taip yra 15 iš 24 šalių, turinčių pakankamai duomenų byla. Šioje grupėje skirtumai svyruoja nuo 1 Suomijoje 20 procentinių punktų Malta. Vis dėlto, 9 šalyse skirtumai pirmenybę moterims, svyruoja nuo beveik 0 Graikijoje ir 27 procentinių punktų Estijai. 16 iš 24 šalių draudimo atotrūkis palankesnė vyrams, su lyčių skirtumais nuo netoli 0 Graikijoje iki 16 procentinių punktų Malta. 8 šalyse skirtumai pirmenybę moterims, tačiau iš arti 0 Rumunijoje iki 24 procentinių punktų Estijoje.

Ataskaita: Analizė ir lyčių darbo užmokesčio skirtumas pinigų ir ne piniginiais pašalpų ir premijų, buvo atliktas Amsterdamo Universitete/AIAS. Ši ataskaita yra WITA projekto dalis.

Kas yra WITA-lyčių darbo užmokesčio skirtumų projektas?

Su novatoriškomis priemonėmis prieš moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo – WITA VVG (sausio 2015 - 2016 m. gruodžio) tikslas – įnešti svarų indėlį mažinant didelį ir ilgalaikį moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Tai tapo įmanoma Europos Komisijos pažangos programos veiksmų dotacijos nr. 4000004929. viena iš veiklų yra palyginti vyrų ir moterų darbo užmokesčio lygio darbuotojų grupėms ir išleidimo rezultatus paskelbti nacionalinės WageIndicator svetainėse visus 28 ES valstybėse narėse ir Turkijoje, taip pat sklaidos nors spaudai.

Daugiau informacijos apie WITA projektą

Daugiau informacijos apie lyčių užmokesčio skirtumus Lietuvoje Mysalary.lt

loading...
Loading...