Darbo užmokesčio skirtumai pagal lytį DUK

1. Kokie darbo užmokesčio skirtumai pagal lytį?

Kokie darbo užmokesčio skirtumai?

Darbo užmokesčio skirtumai reiškia tai, kad vienas darbuotojas uždirba daugiau nei kitas. Darbo užmokesčio skirtumai egzistuoja. Jie nedraudžiami nei tarp vyrų ir moterų, nei tarp skirtingo tikėjimo ar odos spalvos žmonių. Skirtumai gali būti netgi dideli. Jie dažnai atsiranda todėl, kad asmenys, turintys daugiau darbo patirties arba tie, kurie dirba didelės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, uždirba daugiau nei tie, kurie neturi išsilavinimo arba darbo rinkoje yra dar tik naujokai. Darbo užmokesčio skirtumai labai paplitę, tačiau ar tai sąžininga?

Kas yra nelygybė pagal darbo užmokestį?

Kai du asmenys įmonėje dirba panašų darbą, yra panašios kvalifikacijos, tačiau uždirba nevienodai, tai vadinama nelygybe pagal darbo užmokestį. Tai nelegalu ir laikoma diskriminavimu. Vis dėlto, nevienodi darbo užmokesčiai įsigalėję. Kaip pavyzdį įsivaizuokite darbinę situaciją, kai vadovas „gerą liežuvį turintį vaikiną“ nuo pat pradžių vertina pagal 2-ą skalę, o „nedrąsią merginą“ vertina 0-ėje skalėje, nors jie abu turi vienodą kvalifikaciją. Toks darbo užmokesčių nelygumas gali tęstis metų metus. Sunku pasakyti, kokio dydžio skirtumai egzistuoja. Keletas atliktų tyrimų parodė tokius skirtumus, kuriuos sunku paaiškinti. Šie nepaaiškinami skirtumai rodo diskriminaciją pagal darbo užmokestį. Ir dar daugiau - darbo užmokesčio skirtumai, kuriuos gali lemti suprantamos priežastys, gali būti niekada nelaikomi diskriminuojančiais. Tokiais atvejais sunku ką nors įrodyti.

Darbo užmokesčio nelygybė už panašų darbą gali būti komandose arba skyriuose, įmonėse arba industrijos šakose. Panašiu darbu laikoma tai, kam reikia panašios kvalifikacijos. Taigi, panašius darbus arba užduotis atliekantiems vyrams ir moterims turi būti vienodai apmokama, jie turi gauti vienodą darbo užmokestį už valandą. Tai reiškia, kad jų sutarties tipas (fiksuotas atlyginimas ar ne) arba darbo savaitės trukmė (pusė etato ar visas) negali būti pasiteisinimas dėl nelygaus užmokesčio.

Kas yra diskriminacija pagal darbo užmokestį?

Diskriminacija pagal darbo užmokestį atsiranda tuomet, kai tą patį išsilavinimą ir darbo patirtį turintys asmenys gauna skirtingą užmokestį. Daugelio šalių teisės aktai draudžia diskriminuoti pagal:

 • lytį ir seksualinį požiūrį;
 • tautybę;
 • amžių;
 • šeiminę padėtį;
 • kilmę;
 • kilmės šalį;
 • rasę; "- religiją.

Kur vyrai uždirba daugiau? Ar tai teisinga?

Daugelyje šalių moterys vidutiniškai per valandą uždirba žymiai mažiau nei jų kolegos vyrai. Tokie darbo užmokesčių skirtumai skiriasi nuo 10 iki 40 procentų, lyginant visus darbingus asmenis ir skiriant juos pagal lytį. Formaliai šie skirtumai apskaitomi. Bet ar tai teisinga? Nevisai. Praktiškai moterys per trumpą laiką uždirba (žymiai) daugiau. Dažnai jos turi padaryti daugiau darbų nei tik dirbti už pinigus - prisiminkite ir atsakomybes namuose... Kartais jos patiria seksualinį persekiojimą ir tai gali paveikti karjerą, įskaitant išėjimą iš darbo dėl persekiojimu sukurto streso... Yra daug priežasčių, kodėl tokios moterys pasirenka skirtingus karjeros kelius. Visgi, tiek vyrai, tiek ir moterys tokius skirtingus pasirinkimus laiko normaliais, bet dėl (ilgalaikių) sprendimų pasekmių moterų pajamos mažėja.

Kur moterys uždirba daugiau? Ar tai teisinga?

Kai kuriose šalyse tam tikros profesijos moterys uždirba daugiau nei jų kolegos vyrai. Kaip taisyklė šios moterys turi tokį patį arba geresnį išsilavinimą, dirba visu etatu ir galėjo derėtis dėl atlyginimo. Šios savarankiškos, modernios moterys (dažniausiai) gana jaunos. Jos (vis dar) išskirtinės. Nėra nei vienos šalies, kurioje visų amžiaus grupių moterys sistemiškai lenktų vyrus pagal uždirbtas pajamas.

2. Kaip atsiranda darbo užmokesčių skirtumai pagal lytis?

Kas lemia darbo užmokesčių skritumus?

Kartais darbo užmokesčių skirtumai arba mokėjimų nelygumai atsiranda tuomet, kai asmenims mokama diskriminuojant. Tokia diskriminacija gali atsirasti dėl rasės, lyties, religijos arba tiesiog „nuojautos“. Deja, darbo užmokesčių skirtumai gali atsirasti ir dėl atsainių darbo aprašymų ir skirtingų darbo vertinimų. Norint palyginti darbo užmokesčių skirtumus, svarbu žinoti, kuris darbo skelbimas buvo naudojamas vertinant tam tikrus vyrų ir moterų daromus darbus.

Kokios esminės priežastys lemia žymius mokėjimų skirtumus?

Darbo užmokesčių skirtumai gali augti dėl įvairių žmonių pasirinkimų, kuriuos jie daro savo darbiniame gyvenime. Pasirinkimai susiję su:

 • išsilavinimu;
 • profesija arba amatu;
 • sektoriumi;
 • didele arba maža įmone;
 • darbu puse arba visu etatu;
 • papildomais mokymais darbe.

Vyrai ir moterys dažniausiai renkasi skirtingai - paprastai tai susiję su lyčių, o ne laisvos valios skirtumais. Pagalvokite, ką rinksitės turėdami tam tikrą išsilavinimą ir norėdami suderinti šeimos gyvenimą. Arba apie darbą, kurį lengviau derinti su reikliu šeimos gyvenimu, pavyzdžiui, esant lanksčiam darbo grafikui arba dirbant puse etato. Arba apie darbą paprastai mažesnėje įmonėje, šalia kurios yra daugiau mažų arba vidutinio dydžio bendrovių arba keletas didesnių įmonių, kuriose mokama geriau.

Kadangi vyrai ir moterys savo karjeros kelius renkasi pagal speficines lyties linijas, tokie lemiami sprendimai turi ilgalaikes pasekmes. Didžiausią lyčių darbo užmokesčių skirtumų dalį lemia išsilavinimo, profesijos pasirinkimo ir sektoriaus junginys. Apsvarstykite tai: darbas puse etato gali ne taip smarkiai skirtis pagal mokėjimą už valandą, tačiau galiausiai, mėnesio gale į namus parnešama mažiau pinigų.

Darbo užmokesčio skirtumai pagal lytį einant metams didėja

Didėjant žmogaus amžiui, darbo užmokesčio skirtumas pagal lytį didėja. Tai lemia daugiau nei tiesiog išsilavinimas (ar jo pasirinkimas). Šiais laikais moterys paprastai būna taip gerai išsilavinusios, kaip ir vyrai, ko nebuvo prieš dešimtmetį ar dar seniau. Atrodytų, kad darbo užmokesčio skirtumus taip pat lemia dvi priežastys: moterys dažnai ir ilgesniu periodu dirba mažiau valandų nei vyrai, taip pat paprastai jų karjera pertraukiama. Vyrai priešingai - paprastai dirba ilgiau ir nepertraukia karjeros. Dėl tokios nepertraukiamos patirties jie uždirba daugiau pajamų.

Dideli skirtumai atsiranda tuomet, kai vyrai pasirenka dirbti ilgiau ir būna paaukštinami, tuo tarpu moterys dirba ne tiek daug valandų susilaiko nuo kilimo karjeros laiptais. Šie skirtumai dar padidėja, kai moterys nusprendžia išeiti iš darbo, kai jų vyrai išeina į pensiją. Jei vyras gauna neblogą pensiją, problemų neiškyla. Bet jei pora išsiskiria arba vyras (anksti) miršta, tokioms finansiškai priklausomoms moterims tenka tiesiog egzistuoti arba skursti.

Darbo užmokesčių skirtumai gali atsirasti nuo pirmojo darbo

Pirmajame darbe vyrams ir moterims moka skirtingai. To priežastys: išsilavinimas, kilmė, profesija arba prekybos šaka ir sektorius. Bet taip pat tai lemia ir darbo pobūdis bei derybų įgūdžiai. Vyrai dažniau derasi dėl pareigų ir atlyginimo, o moterys tai linkusios daryti rečiau ir atkakliau. Kai nustatomas atlyginimas, jis gali toks išlikti metų metus. Visi nauji darbdaviai gali klausti apie buvusį uždarbį. Neprivalote atsakyti, tačiau jei tokia informacija pateikiama, atsiranda galimybė egzituojantį skirtumą perkelti į kitą lygį.

Atlyginimų skirtumai, darbų įvertinimas ir darbų reitingai

Darbų įvertinimas yra sistemiškas būdas palyginti darbus įmonėje ir (arba) industrijos šakoje. Pagal tai darbams aprašomos pareigos, kompetencijos ir atsakomybės. Šie aspektai paeiliui įvertinami ir gauna taškų. Tokiu būdu sudaroma pareigų hierarchija, nes kiekviena pozicija turi savo taškų kiekį. Šie taškai arba darbų įvertinimai padeda nustatyti fiksuotus atlyginimus. Moderniuose darbuose neskirstoma pagal lytis, tai reiškia, kad vyrų kvalifikacijos sistematiškai nepervertinamos, lyginant su moterų kvalifikacijomis, bei atvirkščiai. Neišmatuojamu „jausmu“ nebegalima remtis norint paaukštinti arba pažeminti pareigose.

Atlyginimų skirtumai, darbų vertinimas ir pajamos

Esant darbų įvertinimams ir reitingų sistemoms neturėtų būti sunku skirstyti darbuotojus. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad moterys (teisingai) vertinamos pagal tikruosius jų įgūdžius, o vyrai įvertinami labiau. Taip pat vyrai dažniau gauna papildomų paskatinimų, pvz., automobilio nuomą, nemokamą telefoną, paskatinimų ir t. t. Tokie skirtumai paaiškinami dėl fakto, kad moterys gali dirbti mažiau valandų arba visai neprašyti papildomų dalykų. Taigi, automatiškai daroma prielaida, kad moterims viso to nereikia, o vyrams reikia, nes jie šeimoje yra pagrindiniai asmenys, uždirbantys pajamų (net jei realiai taip nėra). Tokios nekvestionuojamos prielaidos ir tylus susitaikymas lemia didėjančius uždarbių skirtumus. Kadangi kiekviename vertinime yra vietos ir deryboms, atrodo logiška, kad tie, kurie darbus keičia dažniau, labiau užsikelia savo atlyginimą.

Atlyginimų skirtumai didelėse ir mažose įmonėse

Suprantama, kodėl didelėse įmonėse geriau mokama - tai taisyklė. Ypač tai taikoma tarptautinėms įmonėms. Tačiau ši taisyklė automatiškai netaikoma tokioms didelėms organizacijoms, kaip valstybinės įstaigos, mokyklos, mažmenininkai ar ligoninės. Šios įstaigos gali būti didelės, tačiau jų mokėjimų lygiai nesulyginami su komerciniu sektoriumi. Iš kitos pusės, jose dažniau lengviau suderinti darbą ir šeimą. Šį faktą lemia tai, kad šiame sektoriuje dažniau samdomos moterys (pvz., mažmeninėje prekyboje, mokyklose ir ligoninėse) nei vyrai.

Mažesnėse įmonėse atlyginimai dažnai yra mažesni. Šis mažesnis lygis, vis dėlto, šiek tiek kompensuojamas dėl ganėtinai nedidelio atstumo iki darbo vietos, taip išvengiant ilgų kelionės į darbą valandų, o tai patogu, turint šeimą. Sudėjus visus aspektus galima sutikti su statistiniu faktu, jog vidutiniškai moterys uždirba mažiau nei vyrai. Didelėse įmonėse lengviau daryti karjerą, jose geriau mokama, tačiau nukenčia šeimos gyvenimas.

Atlyginimų skirtumai ir karjeros sustabdymas

Karjeros sustabdymas, net jei ir porai metų, taip pat lemia ir atlyginimo neaugimą bei mažesnes galimybes ateityje. Keletas nedarbo savaičių nėra problema, tačiau keli mėnesiai jau gali būti nenaudingi. Nedarbas porą metų jau kenkia, be to, būna žymiai mažiau galimybių grįžti į darbą to paties lygio, nei asmuo buvo. Susumuojant: darbuotojams, turintiems solidų profesionalų įdirbį rekomenduojama ir toliau dirbti, gilinti savo įgūdžius ir kaupti patirtį.

Karjeros sustabdymas taip pat gali neigiamai paveikti ir būsimą pensiją.

Atlyginimų skirtumai ir mokymai darbe

Naudojantis galimybe turėti papildomų profesinių mokymų darbe, galima gauti naudos ir tai gali padidinti valandinį atlygį. Kai kurios įmonės rengia mokymus darbe ir moka už juos. Kitos leidžia mokytis ir skatina tai, tačiau nesumoka už tai. Įvairiose šalyse, industrijose, pagal kolektyvinius susitarimus tai skiriasi. Taisyklė paprasta - mokymai atneša naudos. Tačiau ten, kur moterys renkasi dirbti mažiau valandų, vyrai labiau išnaudoja situaciją, daugiau dirba ir, kai tik pasitaiko galimybė, kyla karjeros laiptais.

Darbo užmokesčio skirtumai ir darbas puse etato

Ten, kur maži atlyginimai, nesvarbu, ar vyrai ir moterys dirba visu, ar puse etato. Tačiau ten, kur labiau įprastas visas etatas arba dirbti ilgiau tampa įprasta, valandinis atlygis paprastai kyla. Iš kitos pusės, darbas puse etato ne tik kenkia mėnesinių pajamų dydžiui, bet taip pat ir valandinio atlygio dydžiui.

Tačiau dirbti puse etato yra geresnis sprendimas, nei nedirbti ir neuždirbti visai. Visais galimais atvejais (žiūrint iš pajamų pusės), darbas teikia daugiau prasmės nei nemokamas darbas. Dirbti visu etatu yra praktiškiau, nes atsiranda papildomų galimybių, pvz., automobilio nuoma arba mokymai darbe. Iš kitos pusės, darbas puse etato reiškia ramesnį gyvenimą.

Išvada: kur ir kuomet valandinis atlygis gana aukštas pagal išsilavinimo lygį, ten rinktis gerą darbą puse etato apsimoka.

Vadovų pareigos ir darbo užmokesčio skirtumai

Ne visos vadovų pareigos (žymiai) geriau apmokamos. Deja, mažesnėse arba paprastose įmonėse, kuriose tik keli vadovų lygiai, reiškia, kad buvimas vadovu gali padidinti galią, tačiau nebūtinai darbo užmokestį. Pavyzdžiui, prekybos centras arba mokykla yra gana paprastos organizacijos. Tai reiškia ir tai, kad čia samdoma daug moterų. Čia vadovai neuždirba didelių sumų. Ir atvirkščiai, didelės, kompleksiškos įmonės dažnai siūlo (daug) daugiau karjeros galimybių. Peržengiant iš vieno lygio į kitą reiškia, kad taip pat galima išsiderėti ir daugiau pinigų, pakeliant valandinį atlygį.

3. Ką daryti dėl darbo užmokesčių skirtumų?

Darbo užmokesčių skirtumai ir skaidrumas

Darbo užmokesčių ir atlyginimų skelbimas įmonėse arba industrijos šakose lengviau parodytų nepelnytus darbo užmokesčių skirtumus. Padeda ir atlyginimo patikrinimas „WageIndicator“, taip pat kolektyviniai susitarimai ir oficialus vienodų mokėjimų valdymas.

Kai tik iškyla abejonių dėl darbo užmokesčių skirtumų, pirmiausia reikėtų pasitarti su kolegomis arba darbo sąjunga. Teismas - paskutinis ir galutinis pasirinkimas. Tirkite ir konsultuokitės. Naudokitės tinklalapiu Mysalary.lt pradedantiesiems!

Darbo užmokesčių skirtumai ir (socialiniai) veiksmai

Kai mokėjimų skirtumai pagal lytis yra (per) dideli, atskiri asmenys, jų šeimos nariai, darbo sąjungos, darbdavių asociacijos, įmonės, politinės partijos, parlamentas ir vyriausybė gali ką nors dėl to daryti.

Jei būdama moteris jūs uždirbate mažiau nei jūsų kolega vyras, nors įgūdžiai tokie patys arba labai panašūs, galite imtis teisinių veiksmų. Tai nelengvas kelias, tačiau galite pasitelkti darbo sajungos (-ų) pagalbą ir pasikonsultuoti su WageIndicator!

Ką gali padaryti moterys dėl darbo užmokesčių skirtumų?

Jei būdama dirbanti moteris nusprendžiate, kad svarbu dabar ir ateityje uždirbti daugiau, apsvarstykite:

 1. Pasirinkite tam tikrą išsilavinimą, turėdami omenyje, kas bus svarbu ateities darbo rinkoje.

 2. Jei pradėjote mokytis, baikite mokslus (gaukite diplomą)!

 3. Pasirinkite sektorių arba industrijos šaką, kuri moka (pvz., dailėje mokama mažiau nei sveikatos apsaugoje).

 4. Pasirinkite tokius mokslus, kuriuos galėtumėte pritaikyti daug kur, gaukite įgūdžių, kuriuos galėsite panaudoti daug kur.

 5. Jei įmanoma, pasirinkite tokį gyvenimo palydovą, kuris rems jūsų nuostatą dirbti, kad uždirbtumėte.

 6. Jei pradedate šeimą, pasirinkite partnerį, kuris rems jūsų norą dirbti, kad uždirbtumėte ir dalintis buities darbais.

 7. Pasirinkite darbą puse etato ir niekada nenustokite dirbti, jei įmanoma.

 8. Pasirinkite didelę įmonę, kuri teikia vaikų dienos centro paslaugas.

 9. Jei turite vaikų, rinkitės mažesnes įmones, kad sutaupytumėte laiko keliauti į ir iš darbo bei galėtumėte turėti lankstesnį požiūrį į darbą ir laisvalaikį.

 10. Derėkitės dėl atlyginimo kiekviename karjeros žingsnyje.

 11. Reguliariai diskutuokite apie savo karjerą su savo partneriu, kitais šeimos nariais, kolegomis: karjera reikia rūpintis (taip pat, kaip ir savo partneriu, vaikais, namais ir t.t.).

 12. Visada mokykitės ir naudokitės mokymų darbe pasiūlymais arba su darbu susijusiais kursais, nes darbo rinka keičiasi greičiau nei bet kada.

 13. Nepamirškite rūpintis savo pensijų fondu arba teisėmis.

Darbo užmokesčių skirtumai atsiranda ir yra neišvengiami senstant. Dideli skirtumai gali tapti problematiški ne tik jums, kaip individui, bet ir apskritai visuomenėje. Vyriausybė, verslas, moterys ir vyrai turi apie tai galvoti. Gera pradžia - iš darbo bandyti gauti tai, kas geriausia, įskaitant ir finansus. Ir žinoma, netgi prieš tai reikia galvoti apie išsilavinimo pasirinkimą, ypač įvertinant darbo rinkos paklausumą. Kai kuriuose darbuose moka geriau, taip pat yra sektorių arba industrijų, kuriose moka geriau. Taip pat turėtumėte pastebėti nepelnytus darbo užmokesčių skirtumus, atkreipti dėmesį į diskriminuojančius, nelygius mokėjimus, kurie draudžiami įstatymiškai.

Kaip moteris galėtų uždirbti daugiau?

Geriausias atsakymas - dirbti pilnu etatu, nes tai padidina galimybes gauti papildomų (darbinių) mokymų, paaukštinimą ir vadovų pozicijas, tiek vyrams, tiek ir moterims. Geras uždarbis prasideda lyginant darbus ir sektorius, kuomet pradedamas karjeros kelias. Kai kuriuose darbuose mokama geriau. Taip yra todėl, kad juose reikalingas geresnis išsilavinimas. Kai kuriuose sektoriuose arba industrijos šakose mokama geriau.

Ką galėtų padaryti šeimos nariai ir kolegos, kad išlygintų darbo užmokesčių skirtumus?

Kai šeimą turintys vyras ir moteris susitaria, kad abu turėtų dirbti ir kiekvienas siekia finansinės nepriklausomybės, kiekvienam turi būti sukurtos sąlygos vienodai dalintis pareigomis šeimoje ir vaikų priežiūra. Kadangi daugelis dirbančių vyrų ir moterų turi šeimas, jų kolegos, greičiausiai, susiduria su tomis pačiomis problemomis.

Dėl to turėtų būti lengviau įvertinti kiekvieną karjeros žingsnį ir matyti, ar pajamų prasme tai turės teigiamas ar neigiamas pasekmes.

Galbūt tai sudėtinga, nes visiems asmenims reikia varžytis savo darbo aplinkoje.

Ką gali padaryti darbdavys, kad nebūtų darbo užmokesčių skirtumų?

Mažiausiai, ką gali padaryti darbdaviai, tai padaryti skaidrius atlyginimus ir atvirai vertinti karjeros galimybes tiek vyrams, tiek moterims. Taip pat darbdavys galėtų atsižvelgti į darbo ir laisvalaikio balansą, ypač, jei dar maži vaikai. Darbdaviai neturėtų atleisti besilaukiančių moterų ir sudaryti saugias bei sveikas darbo sąlygas besilaukiančioms darbuotojoms. Taip pat darbdavys gali stebėti vyrų ir moterų atlyginimus, taip siekiant išvengti mokėjimų nelygumų pagal lytis.

Darbdavys gali sudaryti kolektyvinius susitarimus, leidžiančius dirbti lanksčiu darbo grafiku, sudarant karjeros galimybes dabar ir ateityje.

Ką gali padaryti darbo sąjungos ir darbdavių asociacijos, kad nebūtų darbo užmokesčių skirtumų?

Abi organizacijos gali susitarti, kad mokėjimų skirtumai įmonėse nepasiektų tam tikrų lygių. Galima susitarti dėl minimalių atlyginimų, kurių būtų nesunku laikytis.

Abi organizacijos yra suinteresuotos, kad moterys galėtų augti darbuose ir daryti karjerą jau nuo dabar ir ateityje.

Ką gali padaryti politinės organizacijos, parlamentas ir vyriausybė, kad nebūtų darbo užmokesčių skirtumų?

Darbo užmokesčių skirtumų klausimai gali būti įtraukti į socialinius-ekonominius ir politinius pasitarimus. Politinės organizacijos, parlamentas ir vyriausybė pagal savo kompetenciją gali kreipti dėmesį ir asistuoti:

 • kuriant tinkamą darbo - laisvalaikio balansą;
 • aprūpinant tinkamu išsilavinimu ir mokymais visoms amžiaus grupėms.

Moterys, jų partneriai, šeimos nariai, kolegos, socialiniai partneriai, politinės partijos, parlamentas ir vyriausybė yra suinteresuoti, kad moterys būtų išsilavinusios, naudotų savo įgūdžius ir žinias, pačios užsidirbtų, mokėtų mokesčius ir būtų ekonomiškai nepriklausomos, taip išvengiant skurdo ir dar blogesnio gyvenimo senstant.

4. Kaip aplikuoti į tam tikras darbo pareigas?

Kokias pareigas paprastai užima moterys?

Nėra tikslių ribų tarp vyriškų ir moteriškų darbų. Praktiškai, skirtumai pasireiškia darbuose, kuriuose reikia daugiau vyrų. Žiūrint iš šio taško, tipiški darbai moterims - tai namų šeimininkė, darbuotoja namuose, tarnaitė, prižiūrėtoja, seselė, asistentė parduotuvėje, padavėja, kasininkė, mokytoja, sekretorė, priimamojo administratorė, administracijos darbuotoja arba logistikos operatorė. Šiose pareigose gana nedaug uždirbama, taip pat nėra daug galimybių augti. Taip pat yra ir pareigų, kuriose dirba išsilavinusios ir gerai uždirbančios moterys: advokatės ir teisėjos, rinkodaros vadybininkės, komunikacijos ir medijos ekspertės.

Šioje svetainėje ieškokite Atlyginimo čekis skirtumų ir lyginkite rezultatus pagal atlyginimą.

Kokie įprasti sektoriai moterims?

Atskirti, kurie sektoriai vyrų, o kurie moterų, taip pat sunku, kaip ir atskirti pareigas. Moterys išties dominuoja valymo paslaugas teikiančioje srityje, sveikatos apsaugoje, viešbučiuose ir maitinime, mažmeninėje prekyboje, pirminiame išsilavinime, pagalbiniuose sekretorės ir administratorės darbuose, įvairiuose sektoriuose ir industrijose.

Šioje svetainėje ieškokite Atlyginimo čekis skirtumų ir lyginkite rezultatus pagal atlyginimą.

Kokie skirtumų atlyginimai vyrų ir moterų sektoriuose?

Kadangi sektoriuose dominuoja vyrai, lyginant su ten pasamdytu moterų skaičiumi, vidutiniai atlyginimai vyriškuose sektoriuose yra didesni, nei tose industrijos šakose, kur dominuoja moterys.

Šioje svetainėje ieškokite Atlyginimo čekis skirtumų ir lyginkite rezultatus pagal atlyginimą.

Ar tarptautinėse įmonėse mokama daugiau?

Tarptautinės įmonės beveik visada yra akcijinės, didelės bendrovės. Kadangi jos didelės, tai ir moka daugiau. Iš kitos pusės, dažnai jose darbuotojai turi dirbti ilgiau, dirbamos valandos, už kurias nekompensuojama. Dalis jų siūlomų pajamų gali sudaryti išmokas už metinį pelną ir (arba) premijas, galimai mokamas įmonės rinkoje.

Ar yra atlyginimų skirtumų viešuosiuose ir privačiuose sektoriuose?

Kalbant bendrai, viešajame sektoriuje atlyginimai yra mažesni, nei privačiame. Mažiau kvalifikacijos reikalaujantys darbai viešajame sektoriuje paprastai apmokami geriau, tačiau aukščiausios pareigos paprastai apmokamos prasčiau, lyginant su privačiuoju sektoriumi.

Ar moteriškuose sektoriuose paprasčiau dirbantiems tėvams?

Sektoriuose, kur dominuoja moterys, kaip taisyklė būna daugiau darbų puse etato arba mažesnių darbų. Be to, čia (dažnai) siūlomi lankstesni darbo grafikai.

Kodėl pirmenybė teikiama fiksuotoms sutartims?

Fiksuotose sutartyse paprastai numatomas geresnis atlyginimas nei laikinose arba lanksčiose sutartyse. Žinoma, nevisada galima rinktis, tačiau saugiau pasirašyti fiksuotą sutartį.

Kokie minimalūs reikalavimai tinkamai sutarčiai?

Sutartyje visada turi būti vardai, pavadinimai, sutartį sudarančių šalių adresai, susitarimo datos, sutarties įsigaliojimo ir nustojimo galioti datos (pvz., periodas), darbo užmokestis arba atlygis, darbo valandos, darbo tipas, bandymo laikotarpis ir išėjimo iš darbo laikotarpis. Kad sutartis įsigaliotų, ją turi pasirašyti abi šalys.

Kaip vertinti antrines darbo sąlygas?

Be (gross) atlyginimo ir darbo valandų darbo sutartyje paprastai būna antrinės darbo sąlygos. Jos dažnai nesusijusios su pinigais, tačiau taip pat vertos pinigų. Pavyzdžiui, su darbu susijusių išlaidų kompensavimas, automobilis (nuoma) arba nemokamas telefonas, galimybė mokytis darbe, papildomos atostogų dienos, lanksčios darbo valandos, galimybė dirbti iš namų ir t. t.

Ką paminėti CV?

 • Savo vardą ir adresą
 • Kada pastarąjį kartą atnaujinote CV
 • Išsilavinimą ir baigtus mokslus, nebūtinai susijusius tik su darbu
 • Socialines veiklas, kuriose dalyvaujate, įskaitant savanorystę arba praktiką
 • Kalbų įgūdžius, aktyvius ir pasyvius (sugebėjimas skaityti ir suprasti)
 • Kompiuterinius įgūdžius
 • Socialinės medijos naudojimą

Norėdami daugiau sužinoti apie CV, žiūrėkite Monster.com

Kas motyvacinį laišką daro gerą?

Motyvacinį laišką reikia pridėti prie savo CV. Jis turi būti glaustas ir trumpas. Jame turi būti aiškiai parašyta, kodėl aplikuojate, pvz., į pareigas. Jame nurodoma asmeninė motyvacija, aiškiai išdėstoma, kokias funkcijas ar darbą norite atlikti. Adresatas turi aiškiai suprasti, kad įsivaizduojate save jų įmonėje ir suprantate poreikius ir (arba) reikalavimus. Laiškas turi būti įprasto formato, su data ir pasirašytas, net jei tai el. laiškas (kas yra visai įprasta šiomis dienomis).

Norėdami daugiau sužinoti apie motyvacinį laišką, žiūrėkite Monster.com

Ar išvaizda svarbi?

Save prižiūrintis, švarus ir reprezentatyvus asmuo įvertinamas, todėl svarbu tuo pasirūpinti, ypač einant į pokalbį dėl darbo.

Nebūkite kuklūs. Prieš eidami į pokalbį pasitarkite su savo draugais ir šeimos nariais, kurie įvertintų, ar tinkamai pasiruošėte.

Kodėl reikia derėtis dėl atlyginimo?

Visi gali derėtis. Svarbu derėtis dėl atlyginimo. Pasiruoškite. Pasikalbėkite su draugais, šeima, kolegomis, panaršykite internete. Peržiūrėkite atlyginimų dydį šioje svetainėje. Pasistenkite surasti ir perskaityti analizes, jei jų yra. Pagalvokite, ko norite - kas jums svarbiausia, kas ne taip svarbu. Derybos - tai davimas ir ėmimas (galbūt nenorėsite dirbti šeštadieniais, tačiau jeigu jais mokėtų daugiau, galbūt apsigalvotumėte). Parepetuokite prieš tikras derybas.

Nepamirškite, kad susitarimas yra tai, kas susitarta. Malonus, draugiškas susitikimas su atvira pabaiga ir jokių pasirašymų ant popieriaus nėra susitarimas.

Nuomonė, kad moterys neturėtų derėtis yra visiškai pasenusi. Daugelyje šalių didelėse įmonėse moterys jau užima aukštas pozicijas. Galite būti tikri, kad jos jau išmoko derėtis.

Darbo įvertinimas ir darbo užmokesčio skirtumai

Didelėse, kompleksiškesnėse įmonėse yra svarbūs metiniai įvertinimai. Juos reikia vertinti rimtai, nes nuo to priklauso jūsų atlyginimas ir karjeros perspektyvos. Prieš eidami į susitikimą, pasižiūrėkite kolektyvinį susitarimą ir (arba) vidaus taisykles. Tai laikas, puikiai tinkantis pagerinti savo poziciją ir galimybes. Tai reiškia: būkite pasiruošę, sugalvokite, ko norite - didesnio atlyginimo, daugiau atostogų, daugiau mokymų?

Prisiminkite, kad kiekvienas žengtas žingsnis tokiuose pokalbiuose yra kopimas karjeros laipteliais. Tai prideda jums vertės kitiems metams.

Kodėl reikia derėtis dėl atlyginimo, dirbant paprastą darbą?

Paprastas darbas nebūtinai yra nesvarbus. Ruošdamiesi deryboms pasidomėkite, ar įmanoma gauti geresnį darbą. Išnaudokite tai kaip kertinį akmenį, kad sužinotumėte, ar yra galimybių mokytis, dalyvauti pensijos paskatinimuose, ar mokama už viršvalandžius, ar yra kompensacijų už su darbu susijusias išlaidas, ar suteikiamos galimybės prižiūrėti vaiką ir pan.

loading...
Loading...